نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

تعداد افراد روی خط : 4
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1076
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
آغاز زمان انتقال موقت

با سلام به اطلاع کلیه  فرهنگیان محترم می رساند زمان نقل وانتقالات موقت درون استانی از تاریخ شنبه  بیست و پنجم مردادماه آغازخواهدشد.  مقتضی است متقاضیان محترم درصورت واجد شرایط بودن نسبت به ارائه درخواست از طریق اداره محل خدمت خود اقدام نمایند. ضمنا ثبت درخواست متقاضیان در سامانه http://hrm.medu.ir واز طریق مناطق مربوطه خواهد بود.

به اطلاع متقاضیان محترم انتقال می رساند نتایج انتقالات درون استانی  از روز پنجشنبه مورخ 93/5/2 برای کلیه متقاضیان در سامانه نقل وانتقالات  قابل رویت می باشد . همچنین متقاضیان محترم می توانند با دریافت کارنامه در سایت مذکور از جزئیات چگونگی انتقال و یا عدم انتقال خود مطلع گردند. ضمنا تاکید می گردد ثبت اعتراض توسط متقاضی ( حداکثر تا مورخ 93/5/10 ) و پاسخگویی به اعتراضات توسط این اداره کل صرفا از طریق سامانه مورد اشاره بوده و با عرض پوزش به هیچ وجه امکان پاسخگویی به مراجعات حضوری برای اموراداری  استان ممکن نخواهد بود.

با سلام

       احتراماً  پیرو بخشنامه 5700/2294/78 - 93/1/27 و اطلاعیه های صادره در خصوص نقل وانتقالات درون استانی فرهنگیان در سالتحصیلی 94-93 ، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات متخذه در این اداره کل وبه منظور افزایش احتمال تحقق انتقال متقاضیان در نقل وانتقالات درون استانی اعلام می دارد که  همکاران متقاضی انتقال درصورت تمایل به افزودن تعداد  اولویت محل های انتخابی در سامانه اینترنتی مربوطه می توانند  حداکثر تاپایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  93/4/17  اولویتهای  مورد  نظر خود را  ( حداکثر 5 اولویت )  جهت ثبت در سامانه نقل وانتقالات درون استانی درخواست کتبی به واحد اموراداری اداره محل خدمت خویش ارائه نمایند. بدیهی است  به جهت پیشگیری از تاخیر در اعلام نتایج انتقالات ، مهلت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

با سلام  بدینوسیله  به   کلیه متقاضیان محترم انتقال پیشنهاد می گردد به منظور افزودن احتمال انتقال به جای انتخاب تنها یک اولویت ، تعداد اولویت بیشتری انتخاب نمایند.